Privacy Icon

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej maksplus.xyz.

Administratorem strony jest: Maksymilian Motyka. Kontakt z administratorem celem zapytań, reklamacji lub korekty ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].

§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Maksymilian Motyka;
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://maksplus.xyz, a także: aplikacje dewelopera dostępne w sklepie App Store firmy Apple.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazywane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Hostinger, UAB, adres: ul. Europos 32-4, 46326 Kowno, Litwa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
– Apple Distribution International, ul. Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, z siedzibą w Polsce: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 5263084600 – w celu dystrybucji aplikacji tworzonych przez Administratora, podlegających pod Stronę w sklepie App Store firmy Apple.

§ 3 Pliki Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4.Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzeniu działań remarketingowych,
– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony,
– kod reklamy Google Adsense – w celu serwowania reklam internetowych,
– kod materiałów wideo Youtube – do prezentowania materiałów wideo,
– kod Disqus – do wyświetlania komentarzy Użytkowników.

§ 5 Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Bezpieczeństwo
Wszelkie dane i informacje przesyłane przez stronę maksplus.xyz są zabezpieczone protokołem SSL.